Творы Паўлава Уладзіміра Андрэевіча

Творы Паўлава Уладзіміра Андрэевіча:

 1. Паўлаў, У.А. Выбраныя творы: У 2-х т. Т. 1: Вершы. Паэмы / [прадм. У. Гніламёдава] . – Мінск. : Маст.літ., 1987. – 383с.
 2. Паўлаў, У.А. Выбраныя творы: У 2-х т. Т. 2 : Аповесці. Апавяданні. – Мінск. : Маст.літ., 1987. – 550 с.
 3. Паўлаў, У. Ад агню і мяча : Аповесці. – Мінск : Маст. літ., 1973. – 192 с.
 4. Паўлаў У. Адывіў язмін у маміным двары…; Дарога : Вершы // Бацькаўшчына : Зб. гіст. літ. – Мінск : Юнацтва, 2000. – С. 254-255
 5. Паўлаў У. Бяру свой род // Вытокі песні : Аўтабіяграфіі беларус. пісьменнікаў. – Мінск, 1973. – С. 205-210
 6. Паўлаў У. Воўкі сарокі. Цётка і плётка: Апавяданні,байкі // Дзень паэзіі. – 1982. – С. 182-185
 7. Паўлаў У. Гадавое кальцо : Вершы. – Мінск : Маст. літ., 1986. – 111 с.
 8. Паўлаў У. Годы нашы – птушкі : Аповесці. – Мінск, Беларусь, 1970. – 207 с.
 9. Паўлаў, У. Дазор на Сухой мілі. Выбранае [Тэкст] : аповесці / У. Паўлаў ; маст. В.Р. Прыешкін. – Мінск : Юнацтва, 1999. – 238с.
 10. Паўлаў, У.А. Далягляд : Вершы і паэмы / У.А. Паўлаў. – Мн.: Беларусь, 1964. – 83с.
 11. Паўлаў, У.  “Дзе вы хлопцы?..”, Заклен на дабро. Яблыня : Вершы // Дзень паэзіі. – 93/94. – Мінск, 1994. – С. 71-75
 12. Павлов, В. Ежелиха. Спелые травы. Нас поле не насеяно : Повести. – Минск : Маст. лит, 1975. – 304 с.
 13. Паўлаў, У.А. Згадка на дабро : Вершы, забаўлянкі-пазнаванкі, загадкі, паэма-казка / У.А. Паўлаў. – Мінск : Маст.літ., 2004. – 111с.: іл.
 14. Паўлаў, У. Каласы радкоў: вершы / Уладзімір Паўлаў. – Мінск : Маст. літ., 1979. – 176 с. (Бібліятэка беларускай паэзіі)
 15. Паўлаў, У. Калодзеж у полі : вершы / Уладзімір Паўлаў. – Любань, 2010. – 70 с., [1] с. парт.
 16. Паўлаў, У. “Колькі было вас, начных трывог…” // Адданасць : Зборнік вершаў. – Мінск, 1978. – С. 235
 17. Паўлаў, У.А. Колькі гусей убачыў Яўсей : Вершы, загадкі, казкі / У.А. Паўлаў. – Мінск: Юнацтва, 1994. – 63 с.
 18. Паўлаў, У.А. Начная балада : Вершы, паэма / У.А. Паўлаў. – Мінск: Беларусь, 1971. – 95 с.
 19. Паўлаў, У. Пад схіленым дрэвам : аповесць / Уладзімір Паўлаў. – Любань, 2010. – 90 с., [1] с. фота
 20. Паўлаў, У. Пажарніца : Аповесць. – Мінск, 1968. – 96 с.
 21. Паўлаў, У. Праца. “Нам Радзіма…” : Вершы // Твой зорны час : Вершы, апавяданні. – Мінск, 1985. – С. 85-86
 22. Паўлаў, У. Пушкін : Верш // Дзень паэзіі – 67. – Мінск, 1967. – С. 116
 23. Паўлаў, У. Радзімкі : Апавяданні. – Мінск, 1989. – 123 с.
 24. Паўлаў, У.А. Светацені : Вершы / У.А. Паўлаў. – Мінск: Беларусь, 1967. – 76 с.
 25. Паўлаў, У. “Слава народа – Купала…” [Верш] / У. Паўлаў // Бацькаўшчына : Зб. гіст. літ. – Мінск, 2002. – С. 339
 26. Паўлаў, У.А. Сляза на вейцы : Вершы / Ул.А. Паўлаў. – Мн.: Маст.літ., 1982. – 86 с.
 27. Паўлаў, У. Сонца купаецца : Вершы. Паэмы. – Мінск, Маст. літ., 1976. – 158 с.
 28. Павлов, В. Тайна бункера № 7: Повесть. – Минск, Маст. літ., 1972. – 76 с.
 29. Павлов, В. Тихий свет: стихи / Владимир Павлов. – Москва: Советский писатель,1984. – 88 с.
 30. Паўлаў, У. “Ты просіш : Вершы напішы…”: [Верш] / Уладзімір Паўлаў // Мама, маці, матуля…: Вершы. Мінск: Маст. літ., 2006. – С. 107
 31. Паўлаў, У.А. Узлётная паласа : Вершы / У.А. Паўлаў. – Мінск: Маст.літ., 1960. – 67с.
 32. Паўлаў, У. Чуж-чужаніца: Аповесць. – Мінск: Маст. літ., 1979. – 88 с.: іл.
 33. Паўлаў, У. Чысты чацвер : Вершы. – Мінск: Маст. літ., 1995. – 350 с.: іл.
 34. Паўлаў, У. Яжэліха : Аповесці. – Мінск: Маст. літ., 1993. – 352 с., [1] л. парт.
 35. Паўлаў, У. “Я стаптаны быў капытамі…”// Адданасць : Вершы. – Мінск, 1978. – С. 105
 36. Поціск рукі: з моў народаў СССР і славянскіх моў / пераклады Уладзіміра Паўлава. – Мінск: Маст. літ, 1991. – 215 с. – (Кніга перакладчыка).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *