Творы Шпілеўскага П.М.

Творы Шпілеўскага Паўла Міхайлавіча:

  1. Шпілеўскі, П.М. Беларусь ў абрадах і казках / П.М. Шпілеўскі. – Мінск : Літаратура і мастацтва, 2010. – 304 с.
  2. Шпілеўскі, П.М. Беларусь ў характарыстычных апісаннях і фантастычных яе казках (урывак) / П. Шпілеўскі // Літаратура другой паловы XIX стагоддзя: анталогія / уклад. К.Цвірка. – Мінск : Бел. навука, 2013. – С. 621- 622
  3. Шпілеўскі, П. Падарожжа па Палессі і беларускім краі (урывак з V часткі) / П. Шпілеўскі // Літаратура другой паловы XIX стагоддзя: анталогія / уклад. Цвірка. – Мінск : Бел. навука, 2013. – С. 617- 621
  4. Шпилевский П.М. Путешествие по Полесью и белорускому краю / Павел Шпилевский. – Минск: Полымя, 1992. – 251 с.: ил. – (Литературные памятники Белоруссии).
  5. Шпилевский П. Колядные повечорки. Юрьев-день / Павел Шпилевский // Памяць: Гісторыка-дакументальная  хроніка Любанскага раёна. – Мінск, 1996. – С. 63-66

3 548 комментариев